Careers

Current Openings:
 

ACG USA.,JSC is seeking young architects/project designers 3-5 years experience (preferred urban planner and Vietnamese citizen are encouraged to apply).

 

ACG Hoa Kỳ đang cần tuyển dụng các kiến trúc sư trẻ có kinh nghiệm làm việc từ 3-5 năm (ưu tiên chuyên ngành quy hoạch đô thị).

 

Contact/Liên hệ:  ACG Hoa Kỳ

Email:    acg.usa.jsc@gmail.com

Phone:  +84 916530755

Office:   S2-0506, Seasons Avenue, 

Mo Lao - Ha Dong, Hanoi - Vietnam

COPYRIGHT © 2020 American Consultants Group | ACG